श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१८ शाखा

क्र. शाखा
अहमदनगर
संगमनेर
श्रीरामपूर
हैदराबाद
नारायण पेठ
औरंगाबाद
बँगलोर
 
आद्य  -   ... अंत्य
शाखेचे नाव : अहमदनगर
सेवा प्रमुख :

श्री ज्ञानेश्वर शिवगीर गोसावी
गिरी-विहार, सोना नगर शेजारी,
भिस्तबाग रोड, सावेडी,
अहमदनगर, पिन कोड - ४१४०३१

उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन,
प्लॉट क्र. ७ ते १२,सर्वे क्र. २३५,
श्रीहरिनगर, सावेडी बस स्टँडच्या मागे,
सावेडी, अहमदनगर - ४१४००२.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना,
दर रविवार सकाळी ७ ते ८।। भजनात बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org