श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१८ शाखा

क्र. शाखा
६४ इब्राहिमपूर चंदगड
६५ कानूर बाजार चंदगड
६६ कानूर बेर्डी चंदगड
६७ केंचेवाडी चंदगड
६८ केरवडे चंदगड,
६९ कोकरे चंदगड,
७० कोलिक चंदगड
 
आद्य... - १० - ११ १२ ... अंत्य
शाखेचे नाव : तांबूळवाडी चंदगड,
सेवा प्रमुख :

कु. रूपाली रमेश देशपांडे / श्री. बळवंत गंगाधर देशपांडे
मु. तांबुळवाडी, पो. दाटे,
ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर.

उपासना केंद्र :

  मु. तांबुळवाडी, पो. दाटे,
ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर.

उपासनेविषयी माहिती :

दर सोमवारी ५।। ते ७ सायंस्मरण भजन,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org