श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११३७ शाखा

क्र. शाखा
७६४ धामणी (खेड)
७६५ घोणसरे
७६६ गुहागर
७६७ हडकणी (सावर्डे, खेड)
७६८ जामगे (खेड)
७६९ जानवळे (श्रुंगारतळी)
७७० कान्हे (खेर्डी)
 
आद्य... १०८ १०९ - ११० - १११ ११२ ... अंत्य
शाखेचे नाव : चिखली (खेर्डी)
सेवा प्रमुख :

सौ मिना अशोक पाटील
मु. पो. चिखली, ता. गुहागर,
जि. रत्नागिरी पिन कोड - ४१५७२३.

उपासना केंद्र :

श्री हनुमान मंदिर, चिखली

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org