श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०६५ शाखा

क्र. शाखा
७७८ खेर्डी
७७९ खेरशेत (तुरळ खेर्डी)
७८० मुंढे (अलोरे)
७८१ पवारवाडी (अलोरे)
७८२ कोळकेवाडी (अलोरे)
७८३ नारदखेरकी (अलोरे)
७८४ पोफळी (अलोरे)
 
आद्य... ११० १११ - ११२ - ११३ ११४ ... अंत्य
शाखेचे नाव : केळशी
सेवा प्रमुख :

श्री.मनोहर बाळाराम श्रीवर्धनकर 
केळशी, ता. मंडनगड, जि. रत्नागिरी
पिन कोड - ४१५७१७.                                    मो.नं.०७७७४९०२३२९ 

उपासना केंद्र :

श्री राम मंदिर, केळशी.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
दर रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन व  बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org