श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१८ शाखा

क्र. शाखा
७७८ खामशेत (श्रुंगारतळी)
७७९ खवटी (खेड)
७८० खेड
७८१ खेर्डी
७८२ खेरशेत (तुरळ खेर्डी)
७८३ मुंढे (अलोरे)
७८४ पवारवाडी (अलोरे)
 
आद्य... ११० १११ - ११२ - ११३ ११४ ... अंत्य
शाखेचे नाव : केळशी
सेवा प्रमुख :

श्री.मनोहर बाळाराम श्रीवर्धनकर 
केळशी, ता. मंडनगड, जि. रत्नागिरी
पिन कोड - ४१५७१७.                                    मो.नं.०७७७४९०२३२९ 

उपासना केंद्र :

श्री राम मंदिर, केळशी.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज दुपारी ४ ते ५।। प्रातस्मरण/सायंस्मरण आळीपाळीने,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
दर रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन व  बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org