श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११३७ शाखा

क्र. शाखा
९७४ निरा, सासवड
९७५ बारामती - वाघळवाडी
९७६ अशोक नगर
९७७ तळेगाव स्टेशन
९७८ Ashtami
९७९ Medha
९८० Muthavali
 
आद्य... १३८ १३९ - १४० - १४१ १४२ ... अंत्य
शाखेचे नाव : Ashtami
सेवा प्रमुख :

सौ.सरिता संतोष कोंडे 
मराठा आळी 
मु.पो.अष्टमी  ता.रोहा  जि.रायगड 
मो.नं. ०९२७१८२२२९० 

उपासना केंद्र :

विठ्ठल मंदिर कसर आळी

मु.पो.अष्टमी  ता.रोहा  जि.रायगड 

उपासनेविषयी माहिती :

गुरुवार  ४.०० ते ५.३० सायंस्मरण भजन 
 
रविवार सकाळी ९.०० ते १०.०० बालोपासना
 

 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org