श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १२०६ शाखा

क्र. शाखा
९८८ ढोकाळी
९८९ वाघबीळ
९९० वाडा
९९१ बारामती वाघळवाडी
९९२ बारामती अशोक नगर
९९३ एम.आ.टी. कोथरूड
९९४ भेकराईनगर, हडपसर
 
आद्य... १४० १४१ - १४२ - १४३ १४४ ... अंत्य
शाखेचे नाव : Kharegaon
सेवा प्रमुख :

श्री.कृष्णा जनार्दन फडतरे 
बी-३९, बी विंग ,तिसरा मजला, सन्मन सोसायटी ,
खारेगाव ठाणे - ४००६०५
मो.नं. ०७७३८३६५३३३

उपासना केंद्र :

१. विठ्ठल मंदिर खारेगाव 
 
२. शंकर मंदिर खारेगाव 

उपासनेविषयी माहिती :

१.दररोज सकाळी  ८.३० ते १०.०० प्रातःस्मरण ,

दर गुरुवारी  रात्रौ  ९.०० १०.०० नित्योपासना 
दर रविवारी सकाळी ७.०० ८.३० प्रातः:स्मरण  व बालोपासना

  २. दररोज संध्याकाळी  ४.३० ते ६.०० सायं स्मरण 
सर्व एकादशी  रात्रौ ९.०० ते १०.३० 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org