श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११३७ शाखा

क्र. शाखा
९९५ बारामती वाघळवाडी
९९६ बारामती अशोक नगर
९९७ एम.आ.टी. कोथरूड
९९८ भेकराईनगर, हडपसर
९९९ निगडी, राशिंकर दत्त मंदिर
१००० काळेवाडी वडगाव मावळ
१००१ महालक्ष्मी मंदिर, सांगवी, पुणे
 
आद्य... १४१ १४२ - १४३ - १४४ १४५ ... अंत्य
शाखेचे नाव : Kharegaon
सेवा प्रमुख :

श्री.कृष्णा जनार्दन फडतरे 
बी-३९, बी विंग ,तिसरा मजला, सन्मन सोसायटी ,
खारेगाव ठाणे - ४००६०५
मो.नं. ०७७३८३६५३३३

उपासना केंद्र :

१. विठ्ठल मंदिर खारेगाव 
 
२. शंकर मंदिर खारेगाव 

उपासनेविषयी माहिती :

१.दररोज सकाळी  ८.३० ते १०.०० प्रातःस्मरण ,

दर गुरुवारी  रात्रौ  ९.०० १०.०० नित्योपासना 
दर रविवारी सकाळी ७.०० ८.३० प्रातः:स्मरण  व बालोपासना

  २. दररोज संध्याकाळी  ४.३० ते ६.०० सायं स्मरण 
सर्व एकादशी  रात्रौ ९.०० ते १०.३० 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org