श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०६५ शाखा

क्र. शाखा
९९५ Kharegaon
९९६ Dhokali
९९७ वाघबीळ
९९८ वाडा
९९९ बारामती वाघळवाडी
१००० बारामती अशोक नगर
१००१ एम.आ.टी. कोथरूड
 
आद्य... १४१ १४२ - १४३ - १४४ १४५ ... अंत्य
शाखेचे नाव : भेकराई नगर
सेवा प्रमुख :

  श्री.सुमित मिलिंद कुलकर्णी 
भारत साडी डेपोच्या मागे 
भेकराईनगर फुरसुंगी 
पुणे ४१२०३८ 
मो.नं.०९८५०९८११६९/८६२४०२४४१८ 

उपासना केंद्र :

भारत साडी डेपोच्या मागे 
भेकराईनगर फुरसुंगी 
पुणे ४१२०३८ 
मो.नं.०९८५०९८११६९/८६२४०२४४१८ 

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८.०० ते ९.०० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org