श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११३७ शाखा

क्र. शाखा
९९५ बारामती वाघळवाडी
९९६ बारामती अशोक नगर
९९७ एम.आ.टी. कोथरूड
९९८ भेकराईनगर, हडपसर
९९९ निगडी, राशिंकर दत्त मंदिर
१००० काळेवाडी वडगाव मावळ
१००१ महालक्ष्मी मंदिर, सांगवी, पुणे
 
आद्य... १४१ १४२ - १४३ - १४४ १४५ ... अंत्य
शाखेचे नाव : Gugrenatti
सेवा प्रमुख :

श्री. भीमसेन लक्ष्मण  तरळे
कलमेश्वर गल्ली 
मु.गुग्रेन्हाट्टी पो.बंबरंगा                                   ता. जि.बेळगाव ५९११43 
मो.नं.०९७३९६०४७९४/०८८९२१२५३६२ 

उपासना केंद्र :

लक्ष्मि मंदिर ,कलमेश्वर गल्ली 
गुग्रेन्हाट्टी 

उपासनेविषयी माहिती :

रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.००  बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org