श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१८ शाखा

क्र. शाखा
१००२ बारामती वाघळवाडी
१००३ बारामती अशोक नगर
१००४ एम.आ.टी. कोथरूड
१००५ भेकराई नगर
१००६ निगडी, राशिंकर दत्त मंदिर
१००७ काळेवाडी वडगाव मावळ
१००८ महालक्ष्मी मंदिर औन्ध
 
आद्य... १४२ १४३ - १४४ - १४५ अंत्य
शाखेचे नाव : भेकराई नगर
सेवा प्रमुख :

  श्री.सुमित मिलिंद कुलकर्णी 
भारत साडी डेपोच्या मागे 
भेकराईनगर फुरसुंगी 
पुणे ४१२०३८ 
मो.नं.०९८५०९८११६९/८६२४०२४४१८ 

उपासना केंद्र :

भारत साडी डेपोच्या मागे 
भेकराईनगर फुरसुंगी 
पुणे ४१२०३८ 
मो.नं.०९८५०९८११६९/८६२४०२४४१८ 

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८.०० ते ९.०० बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org