श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११३७ शाखा

क्र. शाखा
९८८ Bennali
९८९ Dubai
९९० कोपरी पूर्व
९९१ Kharegaon
९९२ ढोकाळी
९९३ वाघबीळ
९९४ वाडा
 
आद्य... १४० १४१ - १४२ - १४३ १४४ ... अंत्य
शाखेचे नाव : Ashtami
सेवा प्रमुख :

सौ.सरिता संतोष कोंडे 
मराठा आळी 
मु.पो.अष्टमी  ता.रोहा  जि.रायगड 
मो.नं. ०९२७१८२२२९० 

उपासना केंद्र :

विठ्ठल मंदिर कसर आळी

मु.पो.अष्टमी  ता.रोहा  जि.रायगड 

उपासनेविषयी माहिती :

गुरुवार  ४.०० ते ५.३० सायंस्मरण भजन 
 
रविवार सकाळी ९.०० ते १०.०० बालोपासना
 

 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org