श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११३७ शाखा

क्र. शाखा
१०८६ ओतूर
१०८७ श्रीरामसोसायटी,वारजे माळवाडी, पुणे
१०८८ महापौर मैदान
१०८९ दातार कॉलनी
१०९० सुर्या कॉम्प्लेक्स
१०९१ श्री गणेश श्री मारुती मंदिर
१०९२ श्रीकृष्ण मंदिर, श्रीकृष्ण नगर
 
आद्य... १५४ १५५ - १५६ - १५७ १५८ ... अंत्य
शाखेचे नाव : वडगाव, पुणे
सेवा प्रमुख :

सौ.वृषाली उल्हास केंगे
सी-५०५, क्रॉस ओव्हर काउंटी, वडगाव बुद्रुक, सिंहगड रोड, पुणे – ४११०४१
फोन नं. - ९८९०५८६५६७

उपासना केंद्र :

भैरवनाथ मंदिर, म.न.पा. कार्यालयासमोर,        वडगाव बुद्रुक, पुणे -४११०५१  

उपासनेविषयी माहिती :

* दररोज दुपारी ४.०० ते ५.३० वारांचे भजन         
* दर रविवारी सकाळी ८.०० ते ९.०० बालोपासना 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org